Avföring leder forskare rätt till Hannibals färdväg

Med hjälp av 2 000 år gammal avföring anser forskare nu sig kunna peka ut platsen där fältherren Hannibal korsade Alperna.

Hannibal betvingade romarna när han ledde sina 30 000 soldater, 37 elefanter och över 15 000 hästar över Alperna för att invadera Italien.

© Wikimedia

Den kartagiske fältherren Hannibal ledde sina 30 000 soldater över Alperna vid det smala bergspasset Col de Traversette sydost om Grenoble i Frankrike och sydväst om Torino i Italien.

Det är den teori som presenteras av ett internationellt forskarlag, som anser sig ha löst den mer än 2 000 år gamla gåtan.

Hannibals stridsdjur avslöjar rutten

Hannibals rutt har varit ett hett omdiskuterat ämne i århundraden, och så sent som på 1950-talet påstod embryologen Gavin de Beer, att just bergspasset Col de Traversette måste ha utgjort rutten för Hannibals färd över Alperna.

Forskarlaget som leds av York-universitetet i Toronto, anser sig ha bekräftat den teorin. För genom att analysera jorden i Alperna vid passet Col de Traversette upptäckte de något som skulle kunna avslöja Hannibals armé – avföring från cirka 200 f.Kr.

I avföringen har forskarna hittat bakterier som främst förekommer i hästspillning och eftersom Hannibal använde ett stort antal hästar i sin armé drar forskarna slutsatsen att Hannibals färd över Alperna har gått genom just det passet.

Färdvägen ledde Hannibal till seger

Vägen över passet var ett riskabelt företag för Hannibal och hans armé, som bland annat måste undvika fallande klippstycken. Enligt forskarna valde fältherren den livsfarliga rutten för att han ville undvika bakhållsangrepp från den lokala stammen, som bodde i området.

Hannibal ledde den kartagiska armén mot romarna i det andra puniska kriget mellan 218–201 f.Kr., och när han hade passerat Alperna lyckades han besegra den romerska armén och invadera Italien.