VÄSTEUROPA SKULLE ERÖVRAS MED ATOMBOMBER

In i minsta detalj hade Warszawapakten planerat hur ett krig mot NATO-länderna skulle genomföras. Atombomber skulle regna över Danmark, Västtyskland och Holland och sprida panik bland befolkningen. Angreppsplanerna uppdagades när regimerna bakom järnridån föll samman.

11 januari 2010 av Jakob Eberhardt

Books:

● Kjeld Hillingsø: Trusselsbilledet, Gyldendal, 2005
● Europe's nuclear war that might have been: www.signonsandiego.com/uniontrib/20051225/news_lz1e25nuclear.html
● Landgang i Danmark: www.php.isn.ethz.ch/collections/coll_polex/documents/piotrowski_dk.pdf

Kanske är du intresserad av...