U.S. Army
Sydkoreanska soldater

Varför delades Korea i nord och syd?

Uppdelningen skulle egentligen ha varit tillfällig, men har lett till miljontals döda och en bitter fiendskap, som ständigt hotar att övergå i krig.

Ett enat Korea blev två mot slutet av andra världskriget, då USA och Sovjetunionen delade kontrollen över Koreanska halvön mellan sig. Planen var att de båda områdena skulle enas igen efter kriget, men rivaliteten mellan USA och Sovjetunionen satte krokben för alla försök att hitta en politisk lösning och förena de båda Korea igen.

Resultatet blev att Korea 1948 delades i två länder längs 38:e breddgraden. Söder om den nya gränsen tog västerländskt sinnade, antikommunistiska militärer makten med stöd från USA. I norr etablerade Sovjetunionen ett kommunistiskt styre.

Sydkoreanska soldater

Sydkoreanerna hade både USA och FN med sig under Koreakriget, som krävde minst 2,5 miljoner liv.

© U.S. Army

2,5 miljoner miste livet

Fiendskapen övergick 1950 i väpnade strider, då Nordkorea invaderade och snabbt erövrade stora delar av Sydkorea. Den sydkoreanska militären gick – med USA i ryggen – till motangrepp, och under de följande åren miste minst 2,5 miljoner människor livet, innan ett vapenstillestånd 1953 innebar att gränsen ånyo drogs längs 38:e breddgraden.

Sedan dess har Syd- och Nordkorea utvecklats i varsin riktning. Sydkorea är nu en demokratisk stat med en robust ekonomi och nära band till västvärlden. Nordkorea har å sin sida blivit en isolerad och underutvecklad militärstat, som fortfarande drömmer om att besegra grannen i söder.