Den ständigt cigarrökande Ludwig Erhard satsade på att kunna övertala Sovjet­unionen att sälja Östtyskland.

Storrökande kansler ville köpa Östtyskland

Amerikanska dokument avslöjar nu att Västtyskland på 1960-talet hade planer på att köpa Östtyskland av Sovjetunionen.

Nyligen offentliggjorda amerikanska dokument avslöjar att Västtyskland planerade att köpa Östtyskland av Sovjetunionen på 1960-talet. Enligt det tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel skulle en hög västtysk tjänsteman ha informerat den amerikanska ambassadören om denna avsikt i Bonn år 1963.

Papperen visar att den dåvarande västtyske förbundskanslern Ludwig Erhard var villig att låna Sovjetunionen 2,5 miljarder dollar per år i minst tio år.

Summan motsvarade en fjärdedel av Västtysklands BNP.

Sovjetunionen skulle dra sig ur Östtyskland

Erhard räknade inte med att få tillbaka pengarna, men som gentjänst skulle sovjetledaren Chrusjtjov gradvis dra tillbaka de sovjetiska trupperna ur Östtyskland, som sedan skulle bli självständigt. När tiden var mogen skulle Öst- och Västtyskland återförenas.

Bakgrunden till kanslerns förslag var att Sovjetunionen kämpade med ett kraftigt underskott i statskassan år 1963. De ekonomiska problemen berodde bl a på att staten hade tvingats köpa stora mängder säd från väst för att kunna föda befolkningen.

Erhards plan föll inte i god jord hos amerikanerna. De motsatte sig bestämt att deras fiende i kalla kriget skulle få pengar från väst. År 1965 tvingades Erhard överge idén.

Kanske är du intresserad av...