STASI-STATEN

Ministeriet för statssäkerhet – Stasi – var fruktat av alla i DDR. Den hemliga polisen visste allt om alla och minsta felsteg fanns rapporterat i detalj. Ingen medborgare gick säker. Till sist blev säkerhetstjänsten en av orsakerna till DDR:s sammanbrott.

10 januari 2011 av Hans Henrik Fafner

Books:
● Anna Funder: Stasiland – scener bag muren, Rosenkilde, 2004 ● Jens Gieseke: Der Mielke-Konzern, Dva, 2006 ● John O. Koehler: Stasi: The Untold Story of the East German Secret Police, Basic Books, 2000

Websites:
● www.stasimuseum.de

Kanske är du intresserad av...