Ullstein Bild

När bröt det kalla kriget ut?

Kan man säga vilket år det kalla kriget började?

Nedkylningen av relationen mellan öst och väst var en gradvis process.

Vissa historieböcker anger det kalla krigets utbrott till 1947. I ett tal den 12 mars lovade USA:s president Truman att hjälpa ”fria nationer” att stå emot pressen från ”främmande makter”.

Den Trumandoktrinen ledde till att Grekland fick pengar för att besegra kommunistiska upprorsmakare, och Turkiet fick stöd att stå emot sovjetiska påtryckningar.

Britterna var redan 1945 på sin vakt mot Sovjetunionen, då Stalin gav makten till kommunistiska regeringar i flera östeuropeiska länder.

USA försökte däremot bevara alliansen mellan andra världs­krigets segrare.

Truman blev dock alltmer övertygad om att Sovjetunionen var en aggressiv stat, som strävade efter världsherravälde.

När kommunister tog makten i Pragkuppen 1948, åtog sig USA att beskydda Västeuropa och bildade året därpå NATO. Sovjetunionen grun­dade Warszawapakten 1955.