© Kristina Swaan/Försvarsmakten

Kustjägarna blev försvarets spjutspets

I över 60 år har kustjägarna tillhört det svenska försvarets elit. Deras uppgifter har varierat från offensiva uppdrag i kalla krigets Östersjön till ubåtsjakt och internationella insatser.