Historiefrågan: Kubakrisen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

När visste USA:s regering att Sovjet placerat kärnvapen­bestyckade medeldistansrobotar på Kuba, ca 14,5 mil från Florida?

Som en följd av Kubakrisen etablerades ett direkt kom­munikationssystem mellan Penta­gon och Kreml. Det utgjordes av ...

Avtalet gick ut på att Sovjet avlägsnade robotarna om USA lät bli att angripa Kuba. Men Sovjet pressade även på för att få ...

Hur många dagar varade Kubakrisen totalt – från uppförandet av robotarna till det att USA och Sovjet enades?

Dagen innan krisen avslutades förberedde amerikanska trupper en invasion av Kuba. Vad berodde upptrappningen på?

Kubakrisen kallades också Oktoberkrisen. I Sovjet­unionen kallades den däremot ...

En av Kennedys närmaste rådgivare under krisen var USA:s tidigare utrikesminister (1949–53). Vad hette han?

Kennedys krav på att Sovjet avlägsnade robotarna från Kuba möttes först med ett nej. Då hotade Sovjet i stället med ...

Kennedy informerade befolkningen om situationen via ett TV-tal. Hur länge hade hans flyg­vapen då känt till robotarna?

ExComm spelade en oerhört viktig roll i hanteringen av Kubakrisen. Vad var ExComm?

Sovjetunionens placering av robotar på Kuba var en direkt följd av något USA hade genomfört året innan. Vad?

Ett amerikanskt spionflygplan tog 1962 bilder av sovjetiska robot­anläggningar på Kuba. Vilket band har fått namn efter modellbeteckningen?

Vem var det sovjetiska kom­munistpartiets general­sekre­terare, och därmed Sovjetunionens ledare, under Kubakrisen?

Vilket motdrag gjorde USA:s president Kennedy när han informerades om de sovjetiska SS-4-robotarna på Kuba?

År 1992 framkom det att de sovjetiska generalerna i Kuba under krisen förfogade över både taktiska kärnvapen och ...

Kanske är du intresserad av...