CIA öppnar sina arkiv för allmänheten

Efter politiska påtryckningar har flera miljoner CIA-dokument publicerats på internet, så att de är tillgängliga för alla. Dokumenten innehåller bland annat information från kalla kriget.

Efter politiska påtryckningar har CIA publicerat bland annat hittills hemligstämplade dokument om invasionen i Grisbukten 1961.

© Getty Images, Shutterstock, Cia.gov

Inte mindre än tolv miljoner hittills hemligstämplade CIA-dokument har lagts ut på internet av den amerikanska underrättelsetjänstens egen personal.

Omfattar kalla kriget

Dokumenten täcker perioden under kalla kriget från 1945 till 1990 och ger hela världen insyn i allt från amerikanernas oro för Berlinmuren till Kubakrisen och den sovjetiske toppspionen Aldrich Ames på 1980-talet.

Sedan 1995 har USA:s kongress ålagt CIA att publicera dokument som är äldre än 25 år. Hittills har historiker och andra forskare haft tillgång till de publicerade dokumenten endast via datorer på USA:s nationalarkiv i Maryland.

Det krävde dock att man befann sig där och många forskare klagade på det. Nu har CIA gjort CREST (CIA Records Search Tool) tillgängligt för alla.

Databasen växer

cia.gov ligger genvägen CREST: 25-Year Program Archive, som innehåller en sökfunktion. Databasen kommer att växa i storlek efter hand som fler dokument ­släpps i enlighet med 25-årsregeln.