Britterna skaffade 58 Trident-missiler för att kunna mångdubbla de civila förlusterna.

Britterna redo utplåna tio miljoner ryssar

Hittills topphemliga dokument från 1970-talet visar att britterna i händelse av en krigssituation skulle offrat miljontals ryska civila för att avskräcka Sovjetunionen.

Den brittiska rege­ringen gav klartecken till en massiv upprustning av Storbritanniens kärnvapen på 1970-talet. Landet skulle då ha kunnat utplåna minst 10 miljoner sovjetiska män, kvinnor och barn.

Experternas iskalla argument var att den miljon människor som britterna redan hade kärnvapenkapacitet att döda inte var nog för att avskräcka Sovjet­unionen från att försöka erövra Västeuropa. Det avslöjar en mängd hemligstämplade dokument, som forskaren Brian Burnell har hittat i The National Archives i London.

Ville utplåna så många som möjligt

Dokumenten är från år 1978, då brittiska politiker och experter från försvarsministeriet diskuterade huruvida landet i framtiden skulle klara sig med de Polarismissiler man redan hade.

En av Storbritanniens främsta experter på kärnvapen, Michael Quinlan, menade att Sovjetunionen hade en mycket högre smärttröskel än Storbritannien, eftersom mer än 20 miljoner ryssar redan omkommit under andra världskriget.

”Det är inte omöjligt att den sovjetiska ledningen skulle tycka att mindre än en procent av deras befolkning är ett fullt acceptabelt pris för erövringen av Västeuropa”, påpekade Michael Quinlan.

Ett annat dokument visar att Storbritannien skulle försöka utplåna så många civila som möjligt om det blev krig, bland annat i Moskva och i Leningrad (i dag Sankt
Petersburg).

Beräkningar visade att om atomvapnen detonerade i luften över städerna, skulle cirka 40 procent av invånarna dö direkt. En detonation på marknivå var att föredra, eftersom alla invånare i så fall skulle utplånas utan möjlighet att skydda sig – inte ens i underjordiska bunkrar.

En stor del av världens kärnvapen finns på ubåtar.

Kanske är du intresserad av...