The University of Melbourne

Britter skyldiga till massaker på 500 000 kommunister

Under kalla kriget ansåg britterna att Indonesiens president Sukarno var alltför kommunistvänlig. Deras försök att bli av med honom spårade ur helt.

I oktober 1965 inleddes en skoningslös klappjakt på Indonesiens kommunister. Mellan en halv och en miljon människor dödades under de följande månaderna.

Den indonesiska armén och privata miliser utförde massakrerna, men vem som uppmuntrade till dåden mitt under kalla kriget har tills nyligen varit en öppen fråga.

Nu avslöjar dokument från brittiska arkiv att den brittiska underrättelsetjänsten låg bakom den propagandakampanj som ledde till ett av de värsta folkmorden sedan andra världskriget.

Britterna lät trycka pamfletter och stod bakom radioprogram som gav kommunisterna skulden för ett stort antal brott.

Britternas pamfletter hävdade att kommunister låg bakom den så kallade 30 septemberrörelsen, som i oktober 1965 försökte avsätta Sukarno. I själva verket låg missnöjda officerare bakom det misslyckade kuppförsöket.

© Davidelit

Ledde till 32 års diktatur

Indonesiens dåvarande president, Sukarno, hade lett landet till självständighet 1945. Men han stöttade det kommunistiska Kina, och därför ville både britterna och amerikanerna röja honom ur vägen.

Britternas propagandakampanj skulle bygga upp ett folkligt stöd för en militärkupp mot Sukarno.

Kampanjen ledde till mord på och övergrepp mot flera hundra tusen oskyldiga kommunister och kineser, som levde i Indonesien.

”Vi måste inse att för de allra flestas vidkommande har de endast sig själva att skylla”, underströk britterna i sina pamfletter.

Propagandan fick avsedd effekt. År 1966 avgick president Sukarno och ersattes av den västerländskt orienterade general Suharto, som regerade Indonesien som diktator under de följande 32 åren.