Hur många dödades vid Berlinmuren?

Berlinmuren började byggas i augusti 1961 för att hejda den stora flykten av människor till Västberlin. Redan under murens första sex år miste över 70 flyktingar livet.

I februari 1989 försökte den 20-årige Chris Gueffroy fly över Berlinmuren tillsammans med en kamrat.

Den beväpnade östtyska vaktstyrkan upptäckte de två unga männen och öppnade eld. Gueffroy träffades av ett tiotal skott och avled omedelbart.

Han blev den siste som sköts ihjäl i ett försök att korsa Berlinmuren.

Berlinmuren skulle stoppa massflykt

Berlinmuren uppfördes i augusti 1961 för att förhindra den strida ström av människor som försökte lämna östblocket. Då hade 3,5 miljoner östtyskar hunnit fly till väst.

Redan den 22 augusti 1961 krävde muren sitt första offer, när 59-åriga Ida Siekmann avled av de skador hon ådrog sig när hon hoppade från ett fönster på tredje våningen i ett försök att ta sig över till Västberlin.

Året därpå sköts 18-årige Peter Fechter ihjäl inför hundratals vittnen på båda sidor om muren.

Peter Fechter var en av de första som dödades under ett flyktförsök till Västberlin.

Så många miste livet under flyktförsök

Sammanlagt beräknas 136 personer ha dött i samband med flyktförsök under de 29 år muren delade Berlin. Av dessa sköts 97 ihjäl. Under murens sex första år omkom 78 flyktingar från Östberlin.