Nationalisterna drog sig tillbaka till Taiwan sedan de lidit nederlag i Kina.

Varför erövrade inte kommunisterna Taiwan?

Vad förhindrade Kina från att invadera Taiwan efter det kinesiska inbördeskriget?

USA skyddade Taiwan

USA:s flotta har sedan år 1950 skyddat Taiwan mot en invasion från det kommunistiska Kina på fastlandet.

USA ville förhindra kom­munis­mens vidare spridning i Asien genom att låta kom­munistiska stater angränsa till länder med USA-vänliga regeringar. När Koreakriget började år 1950 blev Taiwan en viktig bricka i detta spel.

Samma år valde USA därför att skicka militärt stöd till de kinesiska nationa­listerna som hade flytt till Taiwan från det kinesiska fastlandet. Den amerikanska flottans fortsatta närvaro i regionen har skyddat ön sedan dess.

Kanske är du intresserad av...