Tantallon Castle beskjuts under engelska inbördeskriget.

Vad låg bakom engelska inbördeskriget?

Vad var anledningen till engelska inbördeskriget 1642?

8 oktober 2015

1. Parlamentet skickas hem och lägger grunden för engelska inbördeskriget


Karl I var år 1628 trött på att dela makten med adeln. Han menade att han som kung var utvald av Gud att styra England. Därför fick parlamentet stanna hemma och Karl regerade själv. Perioden är känd som ”elvaårstyrannin”.

2. Skottar påtvingas bönbok

När Karl I med våld och makt ville få Skottland att börja använda Common Book of Prayer, som resten av riket, gjorde skottarna uppror. Kungen tvingades återinkalla parla­mentet som fick uppgiften att samla in pengar för att bekämpa skottarna.

3. Kungen gör det omöjligt att undvika engelska inbördeskriget

­
Efter kriget mot skottarna tog parlamentet alltmer makt. Efter en lång tids konflikt dök Karl I upp i parlamentet med 300 soldater för att gripa sina fem största kritiker. Efter det var ett in­bördeskrig oundvikligt.

Kanske är du intresserad av...