The Grosvenor House Antiques Fair

Taipingupproret: Historiens blodigaste inbördeskrig

Historiens blodigaste inbördeskrig kostade omkring 20 miljoner människor livet.

Historiens blodigaste inbördeskrig utkämpades 1851–64, då Taiping­upproret kos­ta­de omkring tjugo miljoner kineser livet.

Bakom upproret stod Hong Xiuquan – en re­­li­gi­ös fanatiker, som ­konverterat till kris­ten­domen och såg sig själv som Jesu lillebror.

Hong Xiuquan hävdade att Gud gett honom i uppgift att befria Kina från djävulens alla verk – såsom den regerande Qingdynastin.

I 1800-talets Kina, som drabbats av naturkatastrofer, hungersnöd och ekonomisk kris, fick Hong Xiuquans ord fäste.

I södra Kina bildade han en militant sekt, som först bedrev gerillakrigföring och sedan utkämpade fullskaliga slag mot Qingkejsarens styrkor.

Här inträffade Taipingupproret:

I mitten av 1800-talet sträckte Qingdynastin sig över alla de gröna och rosa områdena, medan de orange var vasallstater. Taipingupproret (streckat med vitt) inträffade i östliga provinser som Jiangxi, Zhejiang och Hunan.

© Philg88

I augusti 1851 hade rebellerna vunnit så mycket land i söder att de grundade en stat med namnet Stora fredens himmelska rike.

Därifrån började Hong Xiuquans fanatiska och starka styrkor röra sig norrut, medan de lämnade ett blodigt spår av flera hundratusen döda efter sig.

Upprorsledaren dog av att äta växter

Mot 1850-talets slut tappade upprors­armén, som nu omfattade omkring en miljon man, fart på grund av interna ­konflikter.

Samtidigt allierade ­kejsaren sig med bland andra britterna, och ­rebellerna slogs tillbaka. Deras huvudstad, Nanjing, belägrades 1864.

Hungersnöd utbröt i staden, vilket fick Hong att uppmana sina anhängare att äta ”heligt” ogräs. Sektledaren blev sjuk av växterna och avled samma år.