Shutterstock

Spanska inbördeskriget: Francos uppror mot demokratin

Arméns uppror mot den folkvalda regeringen i Spanien blev startskottet till en oerhört blodig konflikt med många civila offer.

Var och när utkämpades spanska inbördeskriget?

I Spanien, men de stridande soldaterna kom från hela Europa och Nordamerika.

17 juli 1936–1 april 1939.

Hur utvecklades spanska inbördeskriget?

I juli 1936 gjorde armén uppror mot den demokratiskt valda regeringen i Spanien.

Efter några dagar trädde general Francisco Franco fram som ledare för upproret.

Eftersom flottans ledning fortfarande var lojal mot den sittande regeringen fick Franco hjälp av det tyska och det italienska flygvapnet med att transportera sina styrkor från Spanska Marocko till fastlandet.

Italien och Nazityskland stöttade även rebellerna med vapenleveranser och bombningar.

Demokratierna i Västeuropa undvek å sin sida att ställa sig på den spanska mitten-­vänsterregeringens sida.

Franco regerade Spanien som diktator från 1939 fram till sin död 1975.

© Imageselect

Den fick i stället stöd av tusentals frivilliga från många länder. Striderna blev hårda och blodiga med många civila offer, och båda sidor begick övergrepp. Regeringssidan försvagades även av interna konflikter.

I maj 1937 utkämpades det våldsamma gatustrider i ­Barcelona mellan kommunister och anarkister.

”Vi tror inte på regeringar baserade på rösträtten.” Francisco Franco i en intervju med TIME Magazine 1938.

Sakta men säkert avancerade Francos styrkor norrut.

Barcelona föll efter en belägring i januari 1939, och under våren kunde Franco tåga in som segrare i Madrid.

Varför bröt spanska inbördeskriget ut?

Spanien var i början av 1900-talet ett konservativt land med mycket djupa klyftor mellan de olika klasserna i samhället.

I jämförelse med resten av Västeuropa var landet industriellt och ­ekonomiskt underutvecklat.

Efter första världskriget växte arbetarrörelsen – framför allt dess anarkistiska gren – i styrka bland spanska arbetare och bönder.

Stora delar av Madrid låg i ruiner efter att Francos styrkor intagit staden i mars 1939.

Shutterstock

År 1931 drevs kung Alfonso XIII i landsflykt, och efter valet 1936 lyckades landets vänsterflygel bilda en så kallad folkfrontsregering.

Ett av den nya regeringens beslut var att skilja den katolska kyrkan från staten och stoppa prästernas inflytande över kultur och utbildning.

Armén stöttade emellertid den gamla samhällshierarkin och uppfattade arbetarnas krav på en omfattande omvälvning av samhället som en idé med tydliga kopplingar till det kommunistiska Sovjetunionen.

Vad hände efter spanska inbördeskriget?

Under tiden ­närmast efter ­inbördeskrigets slut avrättades eller fängslades många tusen av Francoregimens motståndare, medan omkring 300 000 personer flydde från landet.

Brittiska dagstidningar rapporterade flitigt om Francos möte med Hitler den 23 oktober 1940.

© John Frost Newspapers/Imageselect

1940

Franco träffar Adolf Hitler i gränsstaden ­Hendaye den 23 oktober. Hitler uppmanar Spanien att inta den brittiska kolonin Gibraltar.

Som ­motprestation kräver Franco att Spanien får omfattande militärt stöd och rätt att ta över de franska kolonierna i Nordafrika.

Det vill Hitler inte lova sin spanske kollega. Under tyskarnas invasion av Sovjetunionen skickar ­Franco trots det en division till östfronten.

1945

Rädslan för att Stalins Sovjetunionen ska få inflytande i Spanien får de allierade att tolerera Francos fascistiska diktatur under efterkrigstiden.

1975

Franco avlider den 20 november, vilket blir ­början till en demokratiseringsprocess. Efter en folkomröstning 1976 hålls det året därpå fria val.