Bridgeman Images

Marsch gav Mao makten

Efter långa marschen tog Mao Zedong kontroll över det kinesiska kommunistpartiet. Han blev landets enväldiga ledare när inbördeskriget tog slut år 1949.

Efter det kinesiska kejsardömets fall 1912 var det framför allt två politiska partier som strävade efter att regera Kina: Nationalistpartiet (Guomindang) och kommunistpartiet.

På 1920-talet fick båda partierna stöd av det nyligen grundade Sovjetunionen. År 1927 beordrade nationalistledaren Chiang Kai-shek en massaker på kommunister i Shanghai, vilket utlöste ett inbördeskrig.

Nationalisterna var militärt mycket starkare än motståndaren, och 1934 blev resterna av kommunisternas armé tvungen att fly norrut.

Under reträtten, som blev känd som långa marschen, tog Mao Zedong makten i partiet. Under en stor del av kriget tillämpade kommunisterna gerillataktik mot de materiellt överlägsna nationalisterna.

När Japan 1937 angrep Kina slöt de båda kinesiska partierna tillfälligt fred för att bekämpa den gemensamma fienden.

Mao förstärkte dock sitt grepp om landsbygden, och när andra världskriget var över, hade han fått förnyad kraft till nya offensiver mot nationalistarmén. År 1949 flydde Chiang Kai-shek till ön Taiwan.

Kaos efter kejsardömets fall

Kejsardömet Kina isolerade sig från omvärlden under en stor del av 1800-talet, och industrialiseringen kom igång först på 1900-talet.

De europeiska stormakterna hade vid det laget fått stort inflytande på Kinas handel.

När det kinesiska kejsardömet gick under 1912, följde en kaotisk period, då många krigsherrar konkurrerade om makten över olika delar av landet.

Snart framstod nationaliströrelsen under ledning av Sun Yat-sen som den starkaste maktfaktorn.

Han hade fått stöd av Sovjetunionens ledare Josef Stalin, men även det växande kommunistpartiet fick sovjetisk uppbackning.

Den kommunistiska partiledningen var fram till långa marschen lojal med Moskvas riktlinjer, men valde sedan en annan väg, när den nye ledaren Mao Zedong prioriterade landsbygdens bönder framför städernas arbetare.

© Michael Ochs Arhives/Getty Images

Vad hände sedan?

Efter segern i det kinesiska inbördeskriget 1949 intar Mao Zedong en stark position som Kinas ledare. Med hjälp av sin närmaste medarbetare Zhou Enlai försvarar han positionen fram till sin död 1976.