Fotografier från inbördeskrigets slut

Amerikanska inbördeskriget var det första fotograferade kriget. Trots att tekniken bara tillät uppställda foton gav den en ny, mer realistisk, bild av kriget.