Shutterstock.com/Erik Saanila & High Contrast
Bomb

Hur många tyska bomber ligger på botten av Östersjön och Nordsjön?

Efter andra världskriget beslutade segrarna att alla vapen från den tyska militären skulle tas om hand. Men den lösning som de allierade valde har nu börjat utgöra en allvarlig hälsorisk.

När Nazityskland kapitulerade i maj 1945 lämnade den tyska militären efter sig tonvis med vapen, bomber och annan ammunition.

Efter kriget beslutade de allierade att i stort sett all kvarlämnad ammunition skulle förstöras för att demilitarisera Tyskland.

Detta gjordes genom att dumpa tyska vapen, bomber och ammunition i Östersjön och Nordsjön under 1945-46, eftersom detta ansågs vara den enklaste och billigaste lösningen.

Hur många ton krigsmateriel som hamnade på havets botten är osäkert. Men en kvalificerad gissning är att de allierade dumpade över två miljoner ton bomber, granater, ammunition, vapen, fordon och fartyg.

Det mesta av den militära hårdvaran ligger än idag på havets botten och utgör nu en allvarlig hälsorisk.

Studier från den tyska delen av Östersjön har visat att giftiga ämnen som TNT sipprar ut från vapnen och tas upp av fiskar och skaldjur, vilket kan leda till att de hamnar i människan.

VIDEO: Följ med Östersjöns bombjägare i deras arbete

Video

Tyskarna samlar in ammunition

De tyska myndigheterna har inlett ett projekt för att hämta upp gammal ammunition från havsbotten och förstöra den.

Experter uppskattar att tyska vatten innehåller cirka 1,6 miljoner ton ammunition från andra världskriget.

I Danmark har myndigheterna också ökat sitt fokus på gamla vapen på havsbotten.

Till exempel har Århus kommun och Århus universitet inlett ett samarbete med tyska forskare för att undersöka om de många ton vapen som dumpades i Århusbukten i kölvattnet av andra världskriget, har börjat läcka ut farliga ämnen.