Flaggor

Hur många gånger har Nato aktiverat artikel 5?

Ett angrepp mot ett Nato-land är ett angrepp mot samtliga av Nato:s medlemmar. Så lyder artikel 5, som har utgjort ryggraden i försvarsorganisationens samarbete i decennier.

Ett angrepp mot ett Nato-land är ett angrepp mot samtliga av Nato:s medlemmar. Så lyder artikel 5, som har utgjort ryggraden i försvarsorganisationens samarbete i decennier.

Shutterstock

“Deltagarna är eniga om att en väpnad attack mot ett Natoland ska betraktas som en attack mot alla medlemsstater.”

Så lyder artikel 5 – den så kallade musketörparagrafen – som sedan 1949 har utgjort en av hörnstenarna i Nato-ländernas försvarssamarbete.

I praktiken innebär artikel 5 att länderna i Nato är förpliktigade att hjälpa varandra om något eller flera av medlemsländerna attackeras.

Artikel 5 har blivit extra relevant i samband med Rysslands invasion av Ukraina i början av året. I kölvattnet på invasionen har både Sverige och Finland ansökt om medlemskap i Nato.

Ansökningarna beror i hög grad på att ett medlemskap i alliansen skulle betyda att båda länderna i framtiden omfattas av musketörparagrafen.

Flaggor

Finland och Sverige ansökte den 18 maj 2022 officiellt om medlemskap i Nato.

© Shutterstock

Nato: Världens starkaste militärallians

Sedan grundandet 1949 har Nato utvecklats från en liten sammanslutning av stater till en stor försvarsallians med många medlemmar. I synnerhet efter Sovjetunionens fall har alliansen expanderat kraftigt.

1949

Tolv länder – bland annat USA, Danmark och Norge – undertecknar Atlantpakten och grundar därmed Nato. Undertecknandet sker den 4 april 1949 i USA:s huvudstad Washington.

Truman undertecknar avtal
© National Archives and Records Administration

1955

Västtyskland ansluter sig till Nato. Som motdrag grundar Sovjetunionen och åtta andra östeuropeiska länder Warszawapakten – en allians som hade som syfte att ”upprätthålla ett närmare militärt samarbete”.

Helikoptrar
© Air Defense Artillery

1991

Warszawapakten upplöses efter Sovjetunionens fall. Nato upprättar North Atlantic Cooperation Council (NACC) som ett samarbetsforum för Natoländerna och Warszawapaktens tidigare medlemmar. Syftet är att förbättra relationerna mellan de forna rivalerna.

Hammare och skära
© Shutterstock

1995

Nato inleder sin första militära operation genom att genomföra ett antal flyganfall mot serbiska mål i Bosnien. Angreppen ska tvinga de bosniska serberna till förhandlingsbordet. Nato sätter även in markstyrkor, som ska se till att vapenvilan upprätthålls

Nato-styrkor i Bosnien
© DPLA

1999

Ungern, Tjeckien och Polen blir de första tidigare medlemmarna i Warszawapakten som ansluter sig till Nato. Därmed flyttas försvarsalliansens gränser omkring 60 mil längre österut mot Ryssland. Sedan dess har Nato utvidgats flera gånger.

Nato-toppmöte 1999
© U.S. Department of Defense

”Män med mod och visioner”

Nato och artikel 5 grundades 1949 i kölvattnet efter andra världskriget. Kommunistiska rörelser med stöd från Sovjetunionen uppfattades vid den tidpunkten som ett hot mot de demokratiskt valda regeringarna på flera håll i Europa. Till exempel hade kommunistpartiet i Tjeckoslovakien året innan störtat regeringen.

I april 1949 möttes ledare från tolv västländer i Washington för att underteckna det försvarsavtal som Nato bygger på.

”Män med mod och visioner kan fortfarande styra sitt eget öde. De kan välja slaveri eller frihet – krig eller fred”, sa USA:s president Harry S. Truman i samband med ceremonin.

Trots att Nato har många år på nacken har artikel 5 aktiverats endast en gång. Det skedde efter terrorangreppen i USA den 11 september 2001, då samtliga länder i Nato förkunnade att de skulle stå bakom USA i kampen mot terror.

USA valde dock att inte blanda in Nato i de efterföljande konflikterna i bland annat Irak och Afghanistan.