Shutterstock
Flaggor

Hur många gånger har Nato aktiverat artikel 5?

Ett angrepp mot ett Nato-land är ett angrepp mot samtliga av Nato:s medlemmar. Så lyder artikel 5, som har utgjort ryggraden i försvarsorganisationens samarbete i decennier.

“Deltagarna är eniga om att en väpnad attack mot ett Natoland ska betraktas som en attack mot alla medlemsstater.”

Så lyder artikel 5 – den så kallade musketörparagrafen – som sedan 1949 har utgjort en av hörnstenarna i Nato-ländernas försvarssamarbete.

I praktiken innebär artikel 5 att länderna i Nato är förpliktigade att hjälpa varandra om något eller flera av medlemsländerna attackeras.

Artikel 5 har blivit extra relevant i samband med Rysslands invasion av Ukraina i början av året. I kölvattnet på invasionen har både Sverige och Finland ansökt om medlemskap i Nato.

Ansökningarna beror i hög grad på att ett medlemskap i alliansen skulle betyda att båda länderna i framtiden omfattas av musketörparagrafen.

Flaggor

Finland och Sverige ansökte den 18 maj 2022 officiellt om medlemskap i Nato.

© Shutterstock

Nato: Världens starkaste militärallians

Sedan grundandet 1949 har Nato utvecklats från en liten sammanslutning av stater till en stor försvarsallians med många medlemmar. I synnerhet efter Sovjetunionens fall har alliansen expanderat kraftigt.

”Män med mod och visioner”

Nato och artikel 5 grundades 1949 i kölvattnet efter andra världskriget. Kommunistiska rörelser med stöd från Sovjetunionen uppfattades vid den tidpunkten som ett hot mot de demokratiskt valda regeringarna på flera håll i Europa. Till exempel hade kommunistpartiet i Tjeckoslovakien året innan störtat regeringen.

I april 1949 möttes ledare från tolv västländer i Washington för att underteckna det försvarsavtal som Nato bygger på.

”Män med mod och visioner kan fortfarande styra sitt eget öde. De kan välja slaveri eller frihet – krig eller fred”, sa USA:s president Harry S. Truman i samband med ceremonin.

Trots att Nato har många år på nacken har artikel 5 aktiverats endast en gång. Det skedde efter terrorangreppen i USA den 11 september 2001, då samtliga länder i Nato förkunnade att de skulle stå bakom USA i kampen mot terror.

USA valde dock att inte blanda in Nato i de efterföljande konflikterna i bland annat Irak och Afghanistan.