Hur länge kunde andra världskrigets ubåtar hålla sig under vattnet?

Hur lång tid kunde ubåtarna vara i undervattensläge?

Rekordubåten klarade sig genom hela andra världskriget.

© Dreamstime

Den tyska ubåten VIIC var oöverträffad

Tyska ubåtar kunde färdas längst tid under vattenytan, och rekordet innehas av den så kallade typ VIIC.

Till skillnad från vad man skulle kunna tro låg ubåtarna under andra världskriget ofta uppe vid ytan där dieselmotorerna höll ubåten i rörelse. Det var bara under angrepp och vid särskilda patrulleringar som ubåtarna rörde sig under ytan, och då var den tyska ubåten av typ VIIC oslagbar.

I serien ingick de största ubåtarna som tyskarna byggde under andra världskriget. Produktionen inleddes 1940 och ubåten sjösattes och gjordes redo för strid 1943.

Ubåten försågs med en snorkel

År 1944 konstruerade tyskarna en snorkel till den lovande VIIC-serien. Snorkeln gjorde stor skillnad för ubåtens dyktid. Med den kunde ubåten färdas under ytan under betydligt längre tid.

Å andra sidan sänktes hastig­heten till bara 11 km/tim. för att vågorna inte skulle förstöra snorkeln. Den 9 oktober 1944 gav sig en tysk ubåt av typen VIIC av från Bergen i Norge för ett 68 dagar långt uppdrag och återkom inte till Bergen förrän den 16 december 1944.

Snorkeln gjorde skillnad

Den tyska ubåten av typ VIIC hade både elmotorer och en snorkel, som tillsammans gav en längre livslängd under vatten än någon ubåt tidigare haft.

Är du nyfiken på att kliva ombord på en ubåt? Då kan du göra en djupdykning i vårt stora tema.