Hur blev man samuraj?

Endast japaner födda i en samurajsläkt kunde bli samurajer.

Krigarna invigdes till samurajer under en särskild ceremoni.

Samurajerna var en särskild krigarkast, och i feodalsamhället måste man vara född i en samurajsläkt för att kunna bli samuraj. Dessutom måste man leva enligt krigarideologin ”bushido”, som betonade vikten av ärlighet, mod och rättfärdighet.

Det fanns dock exempel på utomstående som blivit samurajer, bl a den engelske sjömannen William Adams, som kom till Japan år 1600. Han var en så viktig rådgivare hos landets ledare att han fick titeln samuraj. Det ledde till att William Adams plötsligt fick mak­ten över nästan nittio slavar och cirka hundra vasallfamiljer som måste lyda hans order.