Fruktat fartyg hittat på havsbottnen

Kaparskeppet La Marquise de Tourny spred skräck bland engelska handelsfartyg för 300 år sedan – tills det plötsligt försvann spårlöst. Nu har dykare hittat vraket.

På havsbottnen har dykare bland annat hittat de kanoner som sänkte ett flertal brittiska handelsfartyg.

Efter 260 års ovisshet har historikerna nu kommit fram till vilket öde som mötte det ökända kaparfartyget "La Marquise de Tourny", när det försvann spårlöst på 1700­-talet. Dykare har nyligen identifierat skeppets vrak på bottnen av Engelska kanalen.

Vrakresterna upptäcktes av en amerikansk dykarklubb, som hittade en 52 kilo tung skeppsklocka med fartygets namn ingraverat. Enligt experterna sjönk det fruktade fartyget under en svår storm på kanalen.

Den tremastade fregatten kunde identifieras tack vare att fartygets namn stod på den stora skeppsklockan.

Den 460 ton tunga fregatten hade 25 kanoner och var ett av många beväpnade handelsfartyg som användes i striderna mellan Frankrike och England. Båda länderna försökte skada varandras handel med kolonierna i Västindien och Amerika genom att tillåta att privatägda fartyg plundra­de fientliga handelsfartyg. Bara under åren 1746–47 kapade "La Marquise de Tourny" hela fyra brittiska handelsfartyg. Fyndet av kaparskeppet har väckt stort uppseende, eftersom man i hela världen bara har hittat tre liknande skepp tidigare.