Främlingslegionen: I döden för Frankrike

Sexton år efter Napoleons nederlag vid Waterloo ville Frankrike återfå sin storhet genom att bli Afrikas största kolonialmakt. Erövringarna blev början till främlingslegionen.

🔴 Erövrat av främlingslegionen och den franska armén.

© Shutterstock

Främlingslegionen stred i större delen av världen

Frankrike hade precis invaderat Algeriet, när främlingslegionen 1831 skickades till Nordafrika för att förstärka den franska armén.

De följande nästan hundra åren bidrog förbandet till att skapa det franska imperiet. Som tack kunde legionärerna ansöka om franskt medborgarskap efter avslutad tjänst.

Främlingslegionär

Soldat inom den franska främlingslegionen, som från början bestod enbart av utländska soldater. I dag kan även fransmän bli legionärer.

Kepsen

Under fälttåg i öknen försågs legionärernas så kallade képi blanc (vita käppi) med nackskydd mot den obarmhärtiga solen. Käppin hade även en annan viktig funktion: när det var avlöningsdag skrapade
legionärerna ner solden i den.

Yxa

Vid ankomsten till Algeriet 1831 fick främlingslegionen dika ut sankmarker, fälla träd och anlägga vägar. Under lång tid betraktade den frans­ka armén legionärerna huvudsakligen som ingenjörssoldater.

Blodkorven

Utrustning som inte fick plats i ryggsäcken packades i ett stycke kraftigt tyg som lindades hårt och surrades fast. Från början var tyget rött, så det korvformade stycket kal­la­des le boudin – franska för blodkorv.

Shutterstock

Emblem

En granat med sju lågor blev legionens symbol, som präglades på uniformsknappar och ingick i gradbeteckningar.

Stövletten

Över kängorna bar soldaterna ett tillbehör av läder, som skyddade skorna mot lera och förhindrade att grus föll ner i skaften. Till en början kallades de stövletter, men senare – när de under 1800-talets senare del blev moderna – gick de under namnet damasker.

Tre slag förvandlade bråkstakar till elitförband

I början var disciplinen dålig i främlingslegionen, men tre berömda slag gjorde att legionärerna blev kända som hårdföra soldater.

©

Constantine

Stormningen av den algeriska staden Constantine 1837 var främlingslegionens första stora triumf. Stadens fästning, som låg på toppen av en klippa, ansågs vara ointaglig.

©

Camarón

Frankrike försökte på 1860-talet tillfoga Mexiko till sitt imperium, men försöket misslyckades. Under striderna vid godset Camarón (Camerone på franska) gav legionärerna prov på stort mod.

©

Bac Ninh

En general skickade 1884 legionen till staden i norra Vietnam med orden: ”Ni är soldater för att dö, och jag skickar er nu till platsen där man dör.” Trots det stormade de staden Bac Ninh, som hölls av en stor kinesisk armé.

Skrinet med Danjous handprotes visas upp under den årliga Camerone-paraden.

© DPA Picture Alliance / Imageselect

Konstgjord hand hyllas

Den 30 april varje år firar legionen den så kallade Camerone-dagen till minne av de kamrater som stupade i ett slag i Mexiko 1863.

En patrull med sextiofem legionärer under ledning av kapten Danjou angreps av tretusen mexikanska soldater. Danjou, som bar en handprotes av trä, manade på sina män under striden, men stupade för en kula.

Tre gånger avböjde legionärerna fiendens erbjudande om en hedervärd kapitulation. Först när endast tre legionärer var kvar accepterade de nederlaget och gav upp.

Den största ära som i dag kan tillfalla en legionär är att få lov att bära Danjous protes under paraden på Camerone-dagen.

Visste du att ...

… Frankrike var förbjudet

område för främlingslegionen, när kungen bildade förbandet 1831? Legionen skulle alltid vistas utomlands.

… regeln bröts

under det fransk-preussiska kriget 1870–71 och under första världskriget, när Frankrike invaderades av tyskarna?

… legionen inte talade franska

före 1835? Innan dess bestod legionen av tyska, polska, schweiziska, spanska och flamländska bataljoner, som talade sitt modersmål. En reform blandade soldaterna och införde franska.

… mulor

blev legionärernas bästa vänner i Nordafrika? För att göra legionen mer mobil använde soldaterna mulor för att bära packning samt sårade eller utmattade kamrater.

... legionens stridssång

handlar om blodkorv? Och att det inte finns mer av den till belgiska legionärer? En annan vers hyllar viljan att dö för legionen.

… ”marschera eller dö”

är legionens motto? Under långa patruller i Saharas öken var det oftast det som gällde. Våren 1900 marscherade två kompanier 1835 kilometer genom öknen på 72 dagar – trots 48 graders värme och oerhört små vattenransoner.

… långsam marsch

är ett av legionens kännetecken? Under parader tar de bara 88 steg per minut mot den övriga franska arméns 120. Under gemensamma parader går legionen därför sist.