Vad är Zone Rouge?

I dag, över hundra år efter första världskrigets slut, är området kring Verdun fortfarande en miljö- och säkerhetsmässig riskzon.

Benämningen Zone Rouge, Röda zonen, avser en del av nordöstra Frankrike som varit avspärrad sedan första världskriget.

Direkt efter kriget lät den franska regeringen spärra av området, som omfattade cirka tolvtusen kvadratkilometer, som enligt myndigheterna inte lämpade sig för vare sig boende, jordbruk eller skogsdrift.

Zone Rouge var skövlad efter krigets många våldsamma strider, bland annat slaget vid Verdun, som krävde över trehundratusen soldaters liv. Striderna lämnade efter sig ett ärrat landskap, mängder av döda kroppar och ett stort antal blindgångare.

Den franska regeringen befarade framför allt att sprängmedlen kunde innehålla kemikalier, som användes för första gången i strid under första världskriget.

Striderna vid Verdun, första världskrigets längsta, resulterade i en massiv ödeläggelse av den omgivande naturen.

© Wikimedia Commons

Oron var befogad, för så sent som år 2004 konstaterade forskare att jorden och vattnet i Zone Rouge innehöll extremt höga halter av arsenik.

Andra studier har påvisat alarmerande mängder av bland annat bly, kvicksilver och klor i marken. År 2012 förbjöds invånarna nära Zone Rouge att dricka vattnet på grund av kemikaliefynd.

Även växt- och djurlivet lider fortfarande av krigets gifter. Forskare har till exempel registrerat höga halter av bly i levern på döda vildsvin.

Med tiden har stora delar av området sanerats och restriktionerna tagits bort, så att jorden kan användas igen. I dag omfattar Zone Rouge bara cirka hundra kvadratkilometer, vilket ändå motsvarar ett område stort som Paris.

Zone Rouge innehåller emellertid fortfarande många faror i form av bland annat sprängmedel. Myndigheterna uppskattar att en fullständig sanering kan ta upp till sjuhundra år.