Discover Dartmouth & Åhlén & Åkerlund/IMS Vintage Photos & Schutterstock
Ubåt engelsk park

Ubåt ligger begravd under offentlig park

Invånarna i Dartmouth har i decennier hävdat att ett örlogsfartyg ligger begravt under stadens park. Nu visar radarbilder att de haft rätt – och det är inte det enda som finns under marken.

I decennier har man i den engelska staden Dartmouth hävdat att ett örlogsfartyg ligger begravt under stadens Coronation Park.

Fantasier och rykten, har experterna sagt, men nu visar undersökningar att det finns en ubåt under marken i parken, och kanske ytterligare ett örlogsfartyg.

Efter att ha gått igenom gamla arkiv kunde Royal Navy-löjtnanten Thomas Kemp förra året konstatera att om det verkligen ligger något under parken så skulle det kunna vara ubåten HMS E52.

Arkeologer vid University of Winchester besökte parken med en georadar, och bilderna avslöjar tydligt konturerna av ubåten.

Engelsk ubåt E-klassen

Efter första världskriget skrotades många örlogsfartyg, eftersom de inte längre behövdes, eller för att de blivit föråldrade.

© Royal Navy Archives

Torpedbåt överraskade arkeologerna

HMS E52 var en brittisk ubåt av E-klassen, som byggdes 1917 och under första världskriget försvarade Engelska kanalen mot tyskarna. Den lyckades sänka en tysk ubåt som lade ut minor i engelska farvatten.

HMS E52 togs ur bruk 1921, varpå den såldes, länsades på allt av värde och lämnades på en lerbank. Med tiden täcktes den med jord, och platsen förvandlades till ett parkområde.

”Vi kan se på samtida bilder att det är här ubåten måste ha legat”, förklarar Kemp.

Tillsammans med ubåten dök även konturerna av ett annat fartyg upp – ”förmodligen den tyska torpedbåten S24”, förklarar Kemp och tillägger: ”Vi vet att en torpedbåt vid någon tidpunkt låg här, men alla antog att den avlägsnats.”

Nu hoppas de lokala myndigheterna att de båda lämningarna från första världskriget kan grävas fram, så att de kan bli en turistattraktion.

Ubåt engelsk park

Både ubåten och torpedbåten syns på georadarbilderna som arkeologer vid University of Winchester har tagit.

© UNIVERSITY OF WINCHESTER