Mer krig på Wikipedia

Sverige deltar som enda nordiska land i skrivstugor för ökad kännedom om första världskriget.

För att förbättra och utöka materialet om första världskriget på online-encyclopedin Wikipedia samlas frivilliga i Australien, Belgien, Nederländerna, Serbien, Sverige och Storbritannien på lördag den 29 juni 2013 för att delta i skrivstugor. Evenemanget arrangeras av Wikimediarörelsen tillsammans med Europeana och lokala museum.

Ett liknande evenemang arrangerades i november 2012, då Wikimedia Sverige och Europeana tillsammans med Humanistiska föreningen på Stockholms universitet anordnade en skrivstuga om första världskriget för studenter vid universitetet.

I Sverige arrangeras årets skrivstuga på Wikimedia Sveriges kontor på Hantverkargatan 21 i Stockholm.

Hämtad ur Nyhetsfronten