C. Malinowski

Kvarlevor av 270 tyska soldater hittade

En nyligen upptäckt tunnel från första världskriget bjöd på en makaber syn. För 104 år sedan led tyska soldater en fasansfull död vid västfronten.

Miljontals granater vräkte ner över slagfälten i Frankrike under första världskriget, men få gjorde så stor skada som de som 1917 träffade den tyska Winterbergtunneln tretton mil nordost om Paris.

Nu har den bortglömda tunneln, där mer än 270 tyska soldater slutade sina dagar på ett fasansfullt vis, upptäckts av två hängivna amatörarkeologer.

Med hjälp av gamla teckningar och kartor lyckades de hitta tunneln på egen hand. Efter att flera gånger förgäves ha vädjat till myndigheterna om att få platsen utgrävd tog de saken i egna händer och grävde fram en mindre del av tunneln.

År 1917 hade tyskarna haft området under kontroll i två år. Under den tiden hade de, vilket var typiskt för den tidens krigföring, byggt ett enormt nätverk av underjordiska gångar.

Utöver för inkvartering användes tunneln för att lagra ammunition och förnödenheter, när granaterna vräkte ner över ställningen – och mycket av detta har nu kommit i dagen igen.

”Alla ropade på vatten, men förgäves. En kamrat låg på marken, där han med hes röst vädjade om att någon skulle ladda hans pistol åt honom.” Karl Fisser, en av de tre överlevande tyska soldaterna.

Amatörarkeologerna vid tunneln, där de hittat bland annat ammunition från första världskriget.

© C. Malinowski

Träffad i båda ändar

Guidade av observatörer, som befann sig i en luftballong högt ovanför slagfältet, täppte en rad ovanligt pricksäkra träffar från franska kanoner igen tunneln i båda ändar. Fångade under jorden kvävdes de tyska soldaterna långsamt. Endast tre överlevde de sex dagar som det tog tyskarna att gräva en gång in till soldaterna. Resten blev kvar under marken. Tills nu.

Det har redan väckt ilska att varken den franska eller den tyska regeringen verkar vara intresserad av att stå för en fortsatt utgrävning. Det innebär att det är risk att gravplundrare får fritt fram i tunneln.