Bridgeman

Hade Lusitania vapen ombord?

Lusitania hade eventuellt en hemlig, explosiv last, avsedd för brittisk vapentillverkning under första världskriget.

När det brittiska passagerarfartyget Lusitania sänktes av en tysk ubåt år 1915, omkom 1 198 personer. Vissa historiker tror att det höga dödstalet beror på en hemlig vapenlast.

Fartyget träffades bara av en enda torped, men efter detonationen slet en kraftig inre explosion upp ett stort hål i Lusitanias skrov. Ångaren sjönk på bara 18 minuter.

Listor över lasten visar att Lusitania fraktade patroner och delar till granater, men de kan omöjligt ha utlöst sprängningen inne i skeppet. I stället pekar flera historiker på en mystisk last på 90 ton ”ister, ost och smör” på väg till ett militärt testcenter.

Andra misstänker att britterna ändrade i förteckningarna efter katastrofen, och att ”hela granater” blev till ”delar av granater”.

Spekulationerna späs på av att brittiska myndigheter fortfarande hemlighåller centrala dokument, hundra år efter förlisningen.