Brittiska soldater var inte länge i skottlinjen

Granskning av dagböcker har visat att de brittiska soldaterna ­vistades kortare tid i skyttegravarna än historiker har trott.

Soldaterna tillbringade i genomsnitt hälften av sin tid i skyttegraven.

© National Archive & Shutterstock

Historiker har hittills framställtförsta världskriget som om soldaterna tillbringade det mesta av sin tid i frontens skyttegravar.

En analys av brittiska soldaters krigsdagböcker visar nu att de brittiska soldaterna vid västfronten tillbringade i genomsnitt endast 47 procent av sin tid i skyttegravarna. I stället roterade förbanden mellan ­fronten, reservlinjen och vilostationerna.

Dagböcker ska berätta om soldaternas vardag

Medan kavalleristerna tillbringade endast 20 procent av sin tid vid ­fronten eller i strid, tillbringade artilleristerna 62 procent av sin tid vid fronterna.

Undersökningen har genomförts av ­universitetsinstitutionen Goldsmiths, som hör till University of London, och med hjälp från frivilliga har forskare gått igenom dagböckerna.

Nu vill forskare undersöka de arkiverade dagböckerna för att få reda på mer om soldaternas vardag under kriget – till exempel hur ofta soldaterna badade och fick ett varmt mål mat.

Soldaterna skrev ned precisa anteckningar under sina operationer.

© National Archive & Shutterstock

Britternas liv vid fronterna

  • Brittiska styrkor sattes in i strid mot Tyskland den 4 augusti 1914.
  • Soldaterna blev i genomsnitt beskjutna var femte dag.
  • Omkring 750000 brittiska soldater dog.