Mary Evans Picture Library/Photograph By David Lewis Hodgson/Ritzau Scanpix
Sjömän spelar boll på ”gula flottan”

Fartyg satt fast i Suezkanalen i åratal

Sjömännen i ”gula flottan” skapade ett litet samhälle med fotbollsplan, kyrka och postkontor fördelat på olika fartyg.

När sexdagarskriget mellan Israel och flera arabiska länder bröt ut i juni 1967 var 15 lastfartyg från USA och Europa på väg genom Suezkanalen. Det fick stora konsekvenser.

Egyptierna blockerade nämligen båda ändar av Suezkanalen med minor och sänkta fartyg. Kriget tog slut redan efter sex dagar, men kanalen förblev blockerad i åtta år.

Den 15 fartygen satt fast och kallades ”gula flottan”, eftersom skroven färgades av ökensanden. Sjömännen gick ihop och anpassade sig efter förhållandena.

VIDEO – Se hur sjömännen fick tiden att gå:

På ett brittiskt fartyg anlade sjömännen en fotbollsplan, medan de tittade på bio på ett bulgariskt fartyg och simmade i poolen på ett svenskt.

Ett polskt fartyg inrättade ett postkontor med den lilla flottans egna frimärken, som hela världen accepterade.

Först 1975 öppnades Suez igen, så att fartygen kunde återvända hem.