Europas kyrkklockor blev krigets tysta offer

Oersättliga kyrkklockor från hela Europa förstördes under både första och andra världskriget.

Oersättliga kyrkklockor från hela Europa förstördes under både första och andra världskriget.

Marka/Getty Images

Under första världskriget inledde krigets parter en intensiv jakt – på kyrkklockor. De enorma klockorna kunde väga upp till ett ton och innehöll koppar och tenn, viktiga metaller inom ammunitionsproduktionen.

Enbart i Tyskland smältes 44 procent av alla kyrkklockor ner, trots att många var över 700 år gamla. Samtidigt konfiskerade framför allt tyskarna fiendens klockor.

En av krigets ”klockkyrkogårdar”, eller Glockenfriedhof, i Hamburg 1947.

© Bundesarchiv, Bild 183-H26751/Unknown author/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Under andra världskriget gick nazisterna ännu hårdare fram. Experter tror att 175 000 kyrkklockor (samt bronsstatyer) från hela Europa fraktades till Tyskland. Där lagrades de på ”klockkyrkogårdar” i väntan på att smältas ner.

Cirka två tredjedelar av Belgiens kyrkklockor och samtliga i Nederländerna hamnade i Nazityskland. Efter kriget fick nederländarna emellertid tillbaka 300 av dem.