Marka/Getty Images

Europas kyrkklockor blev krigets tysta offer

Oersättliga kyrkklockor från hela Europa förstördes under både första och andra världskriget.

Under första världskriget inledde krigets parter en intensiv jakt – på kyrkklockor. De enorma klockorna kunde väga upp till ett ton och innehöll koppar och tenn, viktiga metaller inom ammunitionsproduktionen.

Enbart i Tyskland smältes 44 procent av alla kyrkklockor ner, trots att många var över 700 år gamla. Samtidigt konfiskerade framför allt tyskarna fiendens klockor.

En av krigets ”klockkyrkogårdar”, eller Glockenfriedhof, i Hamburg 1947.

© Bundesarchiv, Bild 183-H26751/Unknown author/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Under andra världskriget gick nazisterna ännu hårdare fram. Experter tror att 175 000 kyrkklockor (samt bronsstatyer) från hela Europa fraktades till Tyskland. Där lagrades de på ”klockkyrkogårdar” i väntan på att smältas ner.

Cirka två tredjedelar av Belgiens kyrkklockor och samtliga i Nederländerna hamnade i Nazityskland. Efter kriget fick nederländarna emellertid tillbaka 300 av dem.