Wikimedia Commons / Imperial War Museums

Dödsmaskin rullade i krig

År 1916 skickade britterna världens första stridsvagn, Mark I, till västfronten. De hoppades att den tunga bjässen med sitt tjocka pansar, sina kanoner och sin förmåga att ta sig fram i oländig terräng skulle lösa upp det fastlåsta skyttegravskriget. Snabbt utvecklade krigets parter ännu bättre modeller.

De första Mark I-vagnarna utrustades med så kallade svanshjul.

Tanken var att dessa skulle göra det lättare att styra stridsvagnen, men de visade sig vara en dålig idé. De fastnade ofta i skyttegravarna och gick lätt sönder.

Hjulen var till mer besvär än nytta.

© Wikimedia Commons / Imperial War Museums

Därför togs de bort, och Mark I och dess efterträdare styrdes efter det med hjälp av enbart banden.

För att göra det krävdes det fyra man. En skötte bromsarna, en var förare, och två skötte växellådan. De fyra resterande besättningsmännen ­hanterade kanonerna eller kulsprutorna.

Mannen bakom vidundret: Traktortillverkare skapade stridsvagnen

Den militärtekniska utmaningen under ­första världskriget var att utveckla ett bepansrat fordon, som kunde korsa oländig terräng och meterbreda skyttegravar.

Alla försök att lösa det misslyckades – tills uppgiften hamnade på britten William Trittons bord.

Världskrigets stridsvagnar

© Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

  • Beteckning: Schneider CA1
 • År: 1916
 • Land: Frankrike
 • Antal: 400
© Fiddlers Green
 • Beteckning: Renault FT
 • År: 1917
 • Land: Frankrike
 • Antal: 3530
© Tank-Hunter
 • Beteckning: A7V
 • År: 1918
 • Land: Tyskland
 • Antal: 20

Han var expert på lantbruksmaskiner, som länge hade använt bandaggregat.

Tritton konstruerade flera prototyper av stridsvagnar, men först när han kom på att klä banden med ­platta stålplåtar var världens första stridsvagn redo att sättas in i strid.

Följ med innanför pansaret på Mark I:

Mark I i siffror

Längd (med hjul): 9,94 m
Bredd: 4,33 m
Höjd: 2,34 m
Vikt (tom): 28,4 ton
Toppfart: 6 km/h
Räckvidd: cirka 40 km
Besättning: 8

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Genomtänkt form

Rombformen gav stridsvagnen en låg tyngdpunkt. Det gav banden bättre grepp på underlaget.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Tropiskt stridsutrymme

Motorn avgav så mycket värme att temperaturen inne i vagnen kunde nå upp över 50 °C.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Soldater bars ut

Ventilationen inne i stridsutrymmet var dålig. Ofta fylldes det med så mycket rök, koloxid och bensinångor att besättningen svimmade och fick bäras ut.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Vagnens ammunition

Ammunitionen till kanonerna ­förvarades i särskilda behållare.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Skyddande träramar

En träram med hönsnät ­skyddade besättningen från fiendens handgranater.

Kommunikationsproblem

Bullret i vagnen var ofta så högt att besättningen fick kommunicera genom att banka på sidorna.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Ojämn terräng var inget problem

Larvbandens stålplattor gav stridsvagnen bra grepp på underlaget. De gjorde att den kunde ta sig fram i oländig ­terräng och över skyttegravar som var upp till 2,4 meter breda.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Vagnens signaturfärg

Brun blev snabbt Mark I:s signatur­färg. De första modellerna målades i kamouflagemönster, men det slutade man med, eftersom vagnarna ändå snabbt täcktes med lera.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Vagnarna kunde identifieras

Markeringar angav besättningens kompani eller bataljon. En del stridsvagnar hade namn eller motiverande citat målade på vagnskroppen.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

Mark I:s bestyckning

Beväpningen bestod av två 57-mm-Hotchkiss-kanoner och tre stycken 8-mm-kulsprutor. Vissa ­stridsvagnar hade inga kanoner utan i stället endast fem kulsprutor.

Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

En enda Mark I kvar

Britterna tillverkade totalt 150 Mark I-stridsvagnar under första världs­kriget.

Av dessa har endast en överlevt. Den finns på The Tank Museum i Bovington i södra England.

Markeringarna på skrovet tyder på att den bevarade vagnen kan vara ­världens andra tillverkade stridsvagn.