Det stora nordiska kriget

På 1600-talet har Sverige blivit en europeisk stormakt efter ett framgångsrikt deltagande i trettioåriga kriget. Sverige har besittningar i Finland, Norge, Baltikum, Polen och Nordtyskland och landet har en viktig allierad i hertigen av Holstein-Gottorp. Danmark-Norge, Polen-Sachsen och Ryssland vill minska Sveriges makt. År 1700 ingår de tre ländernas regenter en allians mot Sverige. I 21 år rasar det stora nordiska kriget i Nord- och Östeuropa. Det slutar inte förrän England och Frankrike hotar att ge sig in i kriget på den svenska sidan.