Tema: Slaget vid Dybbøl 1864

Den danska armén har hindrat hertigdömena Slesvig och Holsten från att göra sig fria och ansluta sig till Tyska förbundet. Nu blossar konflikten upp igen, och en preussisk-österrikisk armé marscherar norrut för att bistå de båda småstaterna. Den 18 april 1864 blir en av de svartaste dagarna i Danmarks historia, när 37000 preussiska soldater stormar de danska befästningarna vid byn Dybbøl.

Kanske är du intresserad av...