JÄRN och BLOD

År 1870 behövde den tyske järnkanslern Bismarck ett krig mot Frankrike, och den franske kejsaren gick lätt i fällan. Efter ett antal taktiska misstag omringades han vid Sedan och tvingades sedan att kapitulera med hela sin armé. Frankrike låg med blottad strupe – chanslöst och i politiskt kaos.

1 februari 2010 av Morten Rendsmark

Books:
Læs mere
● Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War, Cambridge University Press, 2005 ● Michael Howard: The Franco- Prussian War, Routledge, 2001 ● Douglas Fermer: Sedan 1870, Pen and Sword, 2008

Websites:
● http://1815-1918.blogspot.com/2010/05/decisive-battle-of-sedan-1870.html

Kanske är du intresserad av...