De oövervinneliga röd rockarna

Den brittiska armén hämtade sina soldater från samhällets bottenskikt. Patrask och fattiglappar lockades eller lurades in i den röda rocken och tvingades till stenhård disciplin. Straff, sjukdomar och umbäranden hörde till deras vardag. Trots detta bevisade rödrockarna under hela 250 år gång på gång att de var världens mest effektiva soldater.

Books:
Læs mere
● Richard Holmes: Redcoat – The British Soldier, Norton, 2001 ● David Chandler: The Oxford Illustrated History of the British Army, Oxford University Press, 1994 ● Stuart Reid:
British Redcoat – 1793-1815, Osprey Publishing, 1997

Websites:
● britishredcoat.blogspot.com
● www.britishempire.co.uk

Kanske är du intresserad av...