Bridgeman

Vilka var de ursprungliga arierna?

Adolf Hitler pratade flitigt om ”den ariska rasen”, vars individer var långa, atletiska och blonda. Men diktatorns språkbruk byggde på felaktig rasforskning.

Begreppet ”arisk” var från början en språkvetenskaplig beteckning för en ­förhistorisk indoeuropeisk kultur, som för 3500 år sedan vandrade från ­Centralasien till norra Indien. Indien hade tidigare varit hemvist för den högt utvecklade Induskulturen, men arkeologiska fynd tyder på att den kollapsade omkring 1800 f.Kr.

Den ariska kulturen utnyttjade maktvakuumet och dominerade de lokala folken kulturellt och språkligt. Under denna period införde arierna troligen Indiens kastsystem för att markera sin plats överst i samhället.

Skriftliga källor nämner inte mycket om arisk kultur. I en del indiska texter används ”arisk” endast för att beskriva moraliskt korrekt beteende. En arier var sålunda en nobel, upphöjd person.

På 1800-talet gick ”arisk” från att beskriva en specifik förhistorisk kultur till att beteckna alla indoeuropéer. ­Skiftet kom, när lingvister fann likheter mellan fornindiska och europeiska språk och felaktigt kom fram till att en särskild arisk ras från Nordeuropa måste ha lagt under sig Centralasien.

Hitler gjorde arierna blonda

Ett centralt budskap i Adolf Hitlers nazistiska manifest, Mein Kampf, är den vita, germanska rasens överlägsenhet.

Hitler nämner flera gånger ”den ariska rasen” – ett begrepp som han fick från 1800-talets rasforskare, som ansåg att förhistoriska arier var de vita européernas anfäder.

Enligt Hitler kännetecknades den ariska rasen av att dess medlemmar hade en lång och atletisk kroppsbyggnad, ljus hud, rakt, ljust hår och ögon som inte var bruna.

Hitlers blonda ”arier” fick ofta pryda nazisternas propagandaaffischer.

© Getty Images