Vem fördelade ransoneringskorten under andra världskriget?

Hur fastställdes ransonerna under kriget?

Ransoneringskorten skulle garantera att alla medborgare fick tillräckligt med mat.

Under andra världskriget ransonerades de flesta daglig­varor. Utbudet till invånarna bestämdes av varje lands regering. I Sverige utfärdades ransoneringskupongerna av Statens livsmedelskommis­sion som fanns 1939–50.

Kvoterna som fördelades till civilbefolkningen var beroende av vilka varor som var tillgängliga samt de enskilda invånarnas behov. I Sverige ransonerades bl a kaffe, socker, skor, kläder, kött, matfett och ost.

Avsikten med ransoneringen var främst att se till att i synnerhet de krig­förande ländernas arméer hade tillräckligt med för­nödenheter, samtidigt som befolkningen kunde köpa tillräckligt med mat för att överleva. Ransoneringen förhindrade samtidigt att priserna sköt i höjden.

Svartabörshandeln gick dock inte att förhindra helt, och en av de mest efter­traktade varorna blev just ransoneringskuponger.