Vem bombade först i andra världskriget?

Den 24 augusti 1940 släppte Tysklands Luftwaffe av misstag bomber över London. Det blev startskottet för terrorbombning från båda sidor.

Den 24 augusti 1940 släppte Tysklands Luftwaffe av misstag bomber över London. Det blev startskottet för terrorbombning från båda sidor.

Luftwaffe släppte bomber av misstag

Tysklands Luftwaffe angrep civila mål i Polen redan de första dagarna efter andra världskrigets utbrott. Men Hitler gav stränga order om att Storbritannien inte skulle terrorbombas; han hoppades länge på fred med regimen i London.

När slaget om Storbritannien började i juli 1940 angrep Luftwaffe bara militära mål. Men den 24 augusti fällde tyska bombplan av misstag sin last över London, och därefter hämnades Royal Air Force genom attacker på industrier i Berlin.

Skadorna var små men Hitler såg dem som en stor provokation. Han gav order om att brittiska städer skulle bombas sönder, och fram till 1945 var terrorbombningar vanliga från båda parter.

Hitler tog av sig silkesvantarna

Sept. 1939

Tyskarna terrorbombar polska städer

Maj 1940

Luftwaffe angriper Rotterdam

Aug. 1940

Hitler förbjuder sina plan att bomba brittiska städer

Aug. 1940

Bomber fälls över London av misstag

Aug. 1940

Britterna svarar med bombräder mot Berlin

Sept. 1940

London och andra brittiska städer bombas sönder