Getty Images

Varför vann de allierade över axelmakterna?

Förlorade axelmakterna andra världskriget för att de inte hade tillräckligt med vapen?

Axelmakternas vapenproduktion var underlägsen

Det finns många orsaker till att de allierade vann andra världskriget, bl.a. deras förmåga att tillverka enorma mängder vapen till sina arméer.

Under andra världskriget lyckades de allierade t.ex. tillverka fyra gånger så många stridsvagnar och maskingevär, och tre gånger så många plan, som sina motståndare.

Därför var de allierade i stort sett alltid överlägsna i eldkraft och materiel på slagfältet.

De allierade tillverkade bombplan på löpande band.

© Getty Images

Axelmakterna kunde inte ersätta sina förluster

Tack vare de allierades produktionsmöjligheter kunde de hela tiden ersätta förstört materiel med nytt.

I längden kunde axelmakterna inte ersätta sina förluster, utan blev alltmer underlägsna.

Vissa historiker som räknat på de inblandades förmåga att få fram tillräckligt med resurser har kommit fram till att exem­pelvis Japan i praktiken förlorade kriget mot USA när de bombade Pearl Harbor.

Deras produktion kunde helt enkelt inte mäta sig med den amerikanska.