Shutterstock
Demonstrant kastar molotovcocktail

Varför kallas det molotovcocktail?

Följ molotovcocktailens historia genom ett explosivt århundrade. Få svar på om en molotovcocktail duger till något i dag, och vilka ingredienser ingår egentligen i mixen?

En molotovcocktail är oerhört enkel att tillverka. Den kan tillverkas i ett trädgårdsskjul eller på diskbänken hemma.

Därför fortsätter den att dyka upp som ett effektivt vapen för underdogs.

Följ molotovcocktailens brokiga historia med nedslag i bland annat Spanien, Finland, England och Ukraina.

Innehållsförteckning

Hur fick molotovcocktailen sitt namn?

Namnet­ har sitt ursprung i vinterkriget från 1939 till 1940, då Sovjets utrikes­minister Molotov i ett antal radiotal förnekade att hans land var i färd med att invadera Finland.

Han påstod i stället att Sovjetunionen bara levererade mat till de svältande finländarna. ­Därför började befolkningen med illa dold sarkasm kalla bomberna från fiendens flygplan för ”molotov­matkorgar”.

Snart fick de ­finska styrkornas improviserade brandbomber­ namnet ”molotovcocktails”.

Sovjetunionens utrikesminister 1939–49, Vjatjeslav Molotov

Sovjets utrikesminister Vjatjeslav Molotov.

© Nationaal Archief/Wikipedia

Du får alla detaljer om finländarnas tappra kamp mot övermakten i artikeln om vinterkriget.

En del av en kapprustning

Molotovcocktailen var ursprungligen en del av ett slags kapprustning. Den var nämligen svaret på ett nytt vapen som gjort entré på slagfältet: stridsvagnen.

De allierade hade introducerat bepansrade stridsvagnar 1917 under första världskriget. De första pansarfordonen med larvband led av många barnsjukdomar.

De hade en tendens att haverera eller köra fast i bombkratrarna i ingenmansland.

Men de spred också död och förödelse – och inte minst rädsla. När stridsvagnen väl etablerat sig ville alla därför ha den.

I dag förknippar många molotovcocktailen med förtryckta folks befrielsekamp, men faktum är att det är fascister som tillskrivs äran för att ha varit först med att använda en brandbomb i stil med en molotovcocktail.

Finsk Molotov cocktail

1) Finsk molotovcocktail med monterad stormtändsticka. 2) Finsk vintersoldat med fattigmansgranaten i sitt bälte.

© Ohto Kokko/Wikimedia Commons

Brandbomber i spanska inbördeskriget

Molotovcocktails fick sitt elddop i slaget om Seseña under spanska inbördeskriget.

Hösten 1936 närmade general Francos nationalistiska styrkor sig med stormsteg Madrid, som var i republikanernas händer. Republikanerna hade dock ett ess i rockärmen.

Deras armé hade nämligen precis förstärkts med sovjetiska stridsvagnar av typen T-26. Med en styrka bestående av 15 hypermoderna stridsvagnar kunde den republikanska armén därför inleda en motoffensiv vid Seseña, som ligger tre mil från Madrid.

De nya sovjetiska stridsvagnarna var väl bepansrade och hade god eldkraft, men nationalisterna hade kommit på ett motdrag, som har gett stridsvagnsstyrkan vid Seseña en neslig plats i historien.

Under slaget lyckades nationalisterna isolera tre stridsvagnar och slå ut dem med ett nytt och improviserat vapen: en enkel brandbomb. Denna föregångare till molotovcocktailen bestod av endast tre saker:

  • En flaska.
  • Bensin.
  • En tändsats i form av en tygbit som dränkts in med en brännbar vätska.

Anden hade nu släppts ut ur flaskan och under resten av kriget användes den spanska cocktailen av både nationalister och republikaner.

Molotovcocktails från spanska inbördeskriget

Fil: republikaner-spanska-inbordeskriget-brandbomb.jpg
Alt: Molotovcocktails från spanska inbördeskriget
Copy:
Image caption: Republikanska soldater under spanska inbördeskriget utrustade med gevär och brandbomber.

Sex miljoner molotovcocktails i Storbritannien

Andra världskriget började katastrofalt för britterna. Bara några veckor in i kriget hade de allierade blivit överkörda av tyskarnas Blitzkrieg. Endast en febril insats i form av evakueringen vid Dunkerque i maj/juni 1940 såg till att inte samtliga brittiska och allierade styrkor blev strandsatta på kusten i norra Frankrike.

Efter Dunkerque spred sig paniken i Storbritannien, och landet började förbereda sig på en invasion. Försvarsförberedelserna hämtade inspiration från brandbomberna från spanska inbördeskriget och finländarnas molotovcocktails.

För ledarna för Home Guard, det brittiska hemvärnet, presenterade general Edmund Ironside, chefen för den brittiska generalstaben, i juni 1940 sin vision för hur molotovcocktails skulle användas i Storbritannien:

“I want to develop this thing they developed in Finland, called the ’Molotov cocktail’, a bottle filled with resin, petrol and tar which if thrown on top of a tank will ignite, and if you throw half a dozen or more on it you have them cooked.“

Hans tankar resulterade att det under 1940 inleddes en gigantisk produktion av brittiska brandbomber. De gick under beteckningarna A.W Bomb, SIP Grenade eller NO. 76 Grenade.

Sammantaget producerades hela sex miljoner brittiska molotovcocktails. Som bekant invaderade tyskarna aldrig, och tilltron till brandbombernas effektivitet avtog gradvis.

Stridsvagn antänd av molotovcocktail, USA, 1942

Amerikanerna utförde också försök med molotovcocktails mot stridsvagnar. I ett försök 1942 vid Fort Belvor i delstaten Virginia ser det ut som om stridsvagnen förlorade.

© Howard Libermann, Library of Congress

Brittiska brandbomber misslyckas i test

Ingredienserna i en molotovcocktail

Receptet på en molotovcocktail är enkelt, och att hitta det på nätet går på ett ögonblick.

Vi tänker inte erbjuda en handledning i hur man tillverkar bomber, så vi nöjer oss med att beskriva de fyra grundläggande ingredienser som gör molotovcocktailen till ett farligt vapen.

En flaska

Flaskan ska gå sönder lätt, när den träffar sitt mål. Den måste samtidigt vara tillräckligt robust för inte gå sönder under transport eller innan den ska användas. En champagneflaska eller en whiskyflaska är därför i regel bättre än en lite tunnare vinflaska.

Redan tidigt i molotovcocktailens historia kom finska partisaner fram till att det var störst sannolikhet att flaskan gick sönder, och att innehållet började brinna, när den träffade målet, om den inte var fylld hela vägen upp till öppningen.

Brännbar vätska

Det går att använda många olika sorts vätskor – och ofta en blandning av flera olika. Bensin är en klassiker i en molotovcocktail. I Spanien använde man till exempel ren bensin. Finländarna förfinade bomben genom att använda en blandning av teknisk sprit, tjära och bensin.

Under årens lopp har i stort sett alla slags brännbara vätskor använts, bland annat fotogen, etanol, dieselolja, metanol, flygbränsle och napalm.

Klibbig ingrediens

Ofta blandas ingredienser som gummi eller tjära med den brännbara vätskan. Det gör att vätskan blir klibbig. Man kan till exempel stoppa i små rester av gummi i den brännbara vätskan. Så småningom löses gummit upp, så att vätskan blir tjockflytande och klibbar fast på målet, när den antänts.

Tändsats

Den enklaste versionen av tändsats i en molotovcocktail är en tygtrasa indränkt i brännbar vätska. Trasan antänds innan projektilen kastas.

Under vinterkriget fästa finländarna stormtändstickor på sina molotovcocktails. Det gjorde det mer sannolikt att bomberna antändes när de träffade målet.

Hemmagjorda molotovcocktails

Fil: ukrainare-tillverkar-molotovcocktail.jpg
Alt:
Copy:
Image caption: Ukrainare producerar molotovcocktails i Uzjhorod i östra Ukraina.

© Shutterstock

Kan en molotovcocktail slå ut en stridsvagn?

Stridsvagnar har utvecklats enormt mycket sedan spanska inbördeskriget. Skyddet av moderna stridsvagnar är i dag så effektivt med tjockt pansar, kevlar och nanoteknologiska keramiska plattor att en molotovcocktail i regel inte vållar så stor skada.

För att en stridsvagn ska oskadliggöras för kortare eller längre tid krävs det både tur och precision.

Ventilationssystemet i en stridsvagn är på papperet en svag punkt, men moderna stridsvagnar är konstruerade för att kunna stå emot kemiska, biologiska och till och med nukleära angrepp.

En molotovcocktail kan i bästa fall vålla skador på yttre installationer som antenner, externa vapensystem och optisk utrustning.

Dessutom kan besättningens oro, värmen från lågorna och den rök som utvecklas reducera vagnens stridsförmåga för kortare eller längre tid.

Det kan göra det möjligt att sätta in nådastöten med mer effektiva vapen eller med ett omfattande bombardemang av molotovcocktails.

Demonstrant kastar molotovcocktail

Demonstrant kastar molotovcocktail under oroligheter i Kiev i Ukraina 2014.

© Shutterstock

Molotovcocktails i protestdemonstrationer

Molotovcocktails har sedan 1960-talet använts vid våldsamma politiska protestdemonstrationer, studentuppror och andra protestyttringar. De används ofta i kombination med stenar och andra improviserade projektiler.

Vid den typen av konfrontationer är det i regel inte stridsvagnar som demonstranterna står inför, utan snarare poliser eller soldater till fots utrustade med hjälmar och sköldar. I regel har de stöd av mindre pansarfordon och vattenkanoner.

Vid denna typ av konfrontationer ger molotovcocktailen demonstranterna ett vapen som är i paritet med motståndarnas. Många har säkert sett nyhetsbilder av polisfordon som satts i brand av molotovcocktails.

Kravallutrustad polis bland bränder antända av molotovcocktails

Grekisk kravallpolis bland bränder antända av molotovcocktails under oroligheter i Thessaloniki 2018.

© Shutterstock

Exempel på när molotovcocktails använts i nyare tid

Molotovcocktails användes av marinkåren i Irak

Molotovcocktailen har ofta varit den lilles vapen i kampen mot jätten. Det kan därför verka märkligt att världens mest avancerade försvarsmakt i nyare tid har använt sig av den anarkistiska kokboken.

Styrkor ur den amerikanska marinkåren använde sin egen version av molotovcocktails under det andra slaget om Fallujah 2004.

Slaget utkämpades till stora delar i stadsbebyggelse och den amerikanska marinkåren utvecklade en egen variant av molotovcocktailen.

Den bestod av en del flytande tvättmedel och två delar bensin. Den amerikanska tvättmedelsbomben användes i gatustrider för att tvinga ut motståndare ur de byggnader som de gömde sig i.

Om amerikanerna, som förfogar över världens mest sofistikerade vapensystem, väljer att lägga till något så primitivt som en molotovcocktail till sin arsenal, så kan det bara betyda en sak: molotovcocktailens dagar är ännu inte räknade.