U.S. Air Force photo

Varför hette planet Flygande fästning?

Planet försågs med ytterligare kulsprutor under krigets lopp, tills det slutligen inte fanns en enda blind vinkel som fienden kunde utnyttja.

Journalists entusiasm gav bombplanet sitt namn

När Boeingfabrikerna år 1935 visade upp det nya bombplanet B-17 blev en journalist så imponerad av de fem kulsprutorna att han beskrev planet som en ”flygande fästning”. Tillverkaren snappade upp uttrycket och B-17 fick officiellt tillnamnet Flying Fortress.

Flygande fästningar skulle kunna försvara sig själva

Journalisten hittade emellertid inte själv på namnet. Flera flygexperter på 1930-talet kallade stora, tungt beväpnade bombplan – som i teorin kunde försvara sig själva mot jaktplan – för flygande fästningar. Det var just den rollen Boeings fyrmotoriga jätte skulle ha inom amerikanska flygvapnet.

Den första Flygande fästningen fick underkänt i självförsvar

När B-17 sattes in i strid under andra världskriget visade sig emellertid planet ha alldeles för få vapen. Varje ny modell fick ytterligare kulsprutor ombord, tills de var tretton till antalet, men inte ens det räckte. Det amerikanska flygvapnet led stora förluster tills man slutligen lyckades tillverka jaktplan som hade tillräckligt stor räckvidd för att kunna följa B-17 till sina mål.

Alla ombord skötte kulsprutor

Förutom de två piloterna skulle alla tio besättningsmedlemmar delta i försvaret av planet, oavsett vilka övriga uppdrag de hade ombord. Den sista, mest bestyckade versionen av Flygande fästning hade inga döda vinklar som jaktplanen kunde utnyttja.

B-17 var robust och återvände ofta, trots exempelvis genomborrade vingar. Ett plan höll sig till och med i luften efter att ha kolliderat med ett tyskt jaktplan.

Shutterstock

Två fjärrstyrda kulsprutor i nostornet, som styrdes av bombfällaren, skyddade mot frontalangrepp.

Shutterstock

Akterskytten skyddade planets sårbara akter. Dessa vapen hörde till de sista kompletteringarna innan planet sattes i produktion.

Shutterstock
©

Samtliga mannar skötte kulsprutor

Av de tio mannarna i besättningen skulle alla utom de två piloterna delta i försvaret av flygplanet, oavsett vilka övriga uppgifter de hade ombord.

Den sista, mest bestyckade versionen av Flygande fästning hade inga döda vinklar som jaktplan kunde utnyttja.