Var stred de första fallskärmsjägarna?

Var användes fallskärmsjägare första gången?

Tyska fallskärmsjägare under utbildning.

© Bundesarchiv

Under andra världskriget spelade fallskärmssoldater en avgörande roll under flera drabbningar. Det tyska anfallet mot Danmark och Norge den 9 april 1940 brukar anses vara det första då fallskärmssoldater på allvar sattes in i strid.

Fallskärmsjägare från Luftwaffe deltog då i erövringen av det danska fortet på Masnedø samt flygfältet i Aalborg.

Den första fullskaliga invasionen med fallskärmssoldater ägde rum ett år senare. I maj 1941 angrep Nazityskland den grekiska ön Kreta som kontrollerades av britterna. Syftet var att beröva de allierade en viktig bas i östra Medelhavet.

Under det första dygnet släpptes 7 000 tyska elitsoldater i fallskärm över ön, men mer än hälften dödades.

Drog olika slutsatser

Efter en vecka gav de allierade styrkorna upp. De enorma förlusterna gjorde dock att Hitler valde att inte satsa på liknande luftlandsättningar i framtiden.

De allierades slutsatser efter slaget om Kreta var de motsatta. Den tyska strategin sågs som framgångsrik och allierade fallskärmssoldater deltog sedan i flera invasioner, bland annat vid Sicilien 1943 och under dagen D i Normandie 1944.