U.S. National Archives and Records Administration
Lårar med krut staplas

Vad var den amerikanska Lend-Lease Act?

Under 1941 är britterna hårt pressade i kampen mot Hitler. USA tvekar inför att gå in i kriget och stiftar en speciallag, som ska ge britterna ett välbehövligt stöd i kampen mot Nazityskland.

Låne- och uthyrningslagen Lend-Lease Act godkändes av den amerikanska kongressen i mars 1941. Lagen gav USA möjlighet att låna eller hyra ut krigsmateriel till länder som var ”avgörande för försvaret av Förenta staterna”.

Det innebar att amerikanerna kunde skicka vapen, olja och livsmedel till länder som stred mot Nazityskland, medan USA officiellt fortfarande kunde hävda sin neutralitet.

I realiteten gjorde lagen emellertid upp med USA:s utrikespolitiska linje, som i årtionden hade gått ut på att landet inte skulle ingripa i konflikter utanför Nord- och Sydamerika.

Lårar med krut staplas

USA skickade stora mängder krigsmateriel till britterna – här staplas lårar med sprängmedel inför transporten.

© U.S. National Archives and Records Administration

Britterna gynnades av lagen

För Storbritannien, som efter Frankrikes fall 1940 kämpade på egen hand mot tyskarna, kom hjälpen i precis rätt tid.

Sammantaget tog britterna emot stöd till ett värde av cirka 600 miljarder dollar i dagens penningvärde, men även andra länder erhöll stöd tack vare lagen. Under kriget uppgick USA:s stöd till omkring en biljon dollar, som formellt sett skulle betalas tillbaka efter kriget. I slutänden efterskänktes emellertid i stort sett det mesta.

Biståndet upphörde efter andra världskriget, men i maj 2022 satte president Joe Biden sin signatur på en återupplivning av lagen.

Därmed blir det lättare för USA att skicka vapen till ukrainarnas ”kamp för att försvara sitt land och sin demokrati mot Putins brutala krig”, förkunnade presidenten.