Vad hände med Wehrmacht?

Vad blev det av den tyska armén efter 2:a världskriget?

I lägren i väst fick de yngsta tyska fångarna en snabb omskolning i demokrati innan de skickades hem ...

Efter den tyska kapitulationen 1945 avväpnades Wehrmachts soldater och togs som krigsfångar. I augusti 1946 upplöste de allierade formellt det tyska försvaret.

Vid krigsslutet sattes nästan 9 miljoner tyska soldater i allierad fångenskap. I länderna i väst fick de bland annat arbeta med vägar, inom tillverkningsinustrin eller med gruvdrift. Enligt krigslagarna skulle soldaterna skickas hem skyndsamt men de sista släpptes inte fria förrän 1948. I Tyskland hade arbetsmarknaden kollapsat och där fanns inget behov för dem – i Frankrike och Storbritannien hade man svårt att klara sig utan dem.

I Centralasien och Sibirien levde de i läger under svåra villkor. Många dog av svält, köld, sjukdom eller misshandel. Ett slitsamt och farofyllt arbete krävde också många offer.

... medan andra tvingades vänta i ett år eller längre innan de sattes på fri fot.

Först år 1955 lyckades den västtyske förbundskanslern Konrad Adenauer få de sista 10 000 fångarna fria. Samma år drog tyskar på sig militära uniformer igen då Förbundsrepubliken Tyskland anslöt sig till NATO och man grundade Bundeswehr.