USA lämnar tillbaka ockuperad mark

Vid en ceremoni i presidentpalatset i Tokyo återlämnade USA ett område stort som Frösön till Japan. Det är en femtedel av det område på ön Okinawa som USA ockuperat sedan andra världskriget som Japan återfick.

US Marines, slaget om Okinawa 1945

Två soldater ur US Marines vid Wana Ridge under slaget om Okinawa i maj 1945.

© National Archive

Det är över 70 år sedan andra världskriget tog slut, men fortfarande ockuperar USA närmare 20 procent av den japanska ön Okinawa. På torsdagsmorgonen återlämnades ett militärt övningsområde stort som Frösön, men fortfarande kontrollerar USA fem gånger så mycket land.

Det var först efter mycket hårda strider i april–juni 1945 som USA lyckades inta den strategiskt belägna ön mellan Taiwan och det japanska fastlandet.

Man har sedan dess haft viktiga militärbaser på Okinawa som använts under USA:s krig i såväl Korea och Vietnam som Afghanistan och Irak.

1972 överlämnade USA större delen av ön till Japan, men behöll en femtedel för sina militära anläggningar. Sedan 1990-talet har förhandlingar pågått om att återlämna främst delar som ligger nära folkrika områden, men förhandlingarna har inte gett resultat förrän nu.

25 000 amerikanska militärer

Idag finns cirka 25 000 amerikanska militärer på Okinawa och ungefär lika många civilanställda.

Det har ofta varit spänt mellan befolkningen och den amerikanska militären och flera rättsfall där soldater förgripit sig på kvinnor har väckt stor vrede på ön. Så sent som i somras demonstrerade 60 000 personer mot den amerikanska närvaron.

Återlämnandet mildrar inte protesterna på ön, där målet är att helt slippa den amerikanska närvaron.

När nu USA återlämnar en del av det ockuperade området har Japan förbundit sig att i gengäld bygga sex helikopterplattformar och en del anslutningsvägar som underlättar för den amerikanska militära verksamhet som blir kvar på ön.