Shutterstock

Tyskt fartygsvrak sprider gifter i Nordsjön

Mer än 80 år efter att det sänktes förorenar ett av Nazitysklands fartyg fortfarande. Vraket är långt ifrån det enda som läcker farliga kemikalier, visar ny studie.

Under andra världskriget sänktes flera hundra fartyg med man och allt. I djupet tog fartygen med sig sin last av bränsle och ammunition. Nu har forskare vid universitetet i Gent i Belgien undersökt om dessa fartygsvrak fortfarande utgör en miljöfara efter cirka 80 år på havsbottnen – och resultatet är inte upplyftande.

Forskarna utgick från den tyska patrullbåten John Mahn, som 1942 sänktes utanför Belgiens kust. Fartyget är nämligen representativt för många andra vrak, trots att det hör till de minsta.

Undersökningen avslöjar att kemikalier från bland annat fartygets ammunition sprids i havet. I synnerhet så kallade aromatiska kolväten, som även förekommer i avgaser från bilar, utgör en stor fara för djur och växter kring vraket.

De aromatiska kolvätena kommer från läckande ammunition och fartygets last av drivmedel.

John Mahn var ett belgiskt fiskefartyg, som tyskarna konfiskerade, bestyckade och använde som patrullbåt.

© wrecksite.eu

”Våra resultat visar att ammunitionsbehållarna kan börja läcka”, säger projektledaren Maarten De Rijcke från det nederländska havsforskningsinstitutet Vlaams Instituut voor de Zee.

Cancerframkallande ämnen

Även i små mängder är kolvätena farliga, och de står på listan över cancerframkallande ämnen.

Det finns i dag uppskattningsvis mellan 2,5 och 20,4 miljoner ton drivmedel ombord på fartygsvrak runt om i världen.