Riksarkivet
Reinhard Heydrich

Vad var Wannseekonferensen?

Hösten 1941 beslutar Adolf Hitler att Europas judar ska utrotas. Ett halvår senare möts en handfull högt uppsatta nazister för att planera folkmordet.

Flera miljoner judars öde beseglades för drygt 80 år sedan i en förstad till Berlin.

Vid den så kallade Wannseekonferensen den 20 januari 1942 möttes en handfull högt uppsatta nazister för att dra upp riktlinjerna för verkställandet av Adolf Hitlers order om ”den slutgiltiga lösningen på den europeiska judefrågan” – utrotandet av Europas cirka elva miljoner judar.

Mötet arrangerades av Reinhard Heydrich, som var chef för Nazitysklands Säkerhetsministerium. Närvarade gjorde även flera framträdande personer inom SS och högt uppsatta tjänstemän från olika departement.

Heydrichs mål var att försäkra sig om tjänstemännens lojalitet samt koordinera hur folkmordet skulle genomföras rent praktiskt.

Toppar deltog i Wannseekonferensen

Till Wannseekonferensen hade Reinhard Heydrich bjudit in 15 representanter från de myndigheter som skulle medverka vid judeutrotningen. Närvarande var flera framträdande medlemmar av SS och flera högt uppsatta personer från inrikes-, utrikes- och justitiedepartementet.

Heydrich
© Creative Commons

Reinhard Heydrich (1904–1942)

  • Ställning: Chef för Säkerhetsministeriet.

  • Roll i judeutrotningen: Fick i uppgift att planera och koordinera det praktiska verkställandet av judeutrotningen.

Heinrich Müller
© Riksarkivet

Heinrich Müller (1900– okänt)

  • Ställning: Chef för Gestapo, Nazitysklands hemliga polis.

  • Roll i judeutrotningen: Var en av huvudpersonerna bakom judeutrotningen och hade ansvar för att Förintelsen genomfördes.

Adolf Eichmann
© United States Holocaust Memorial Museum

Adolf Eichmann (1906–1962)

  • Ställning: Obersturmbannführer inom SS.

  • Roll i judeutrotningen: Ansvarade för bland annat deportationerna av judar till getton och dödsläger i det tyskockuperade Östeuropa.

Otto Hofmann
© U.S. Army

Otto Hofmann (1896–1982)

  • Ställning: Chef för Centralbyrån för ras och bosättning.

  • Roll i judeutrotningen: Hade ansvar för att ”rastesta” befolkningen i de ockuperade områdena och hjälpa tyskar att bosätta sig i Polen och Ryssland.

Schöngarth
© The Rabka Four

Karl Eberhard Schöngarth (1903–1946)

  • Ställning: SS-officer inom säkerhetspolisen SiPo och säkerhetstjänsten SD.

  • Roll i judeutrotningen: Satte upp flera dödspatruller och var ansvarig för massakrer på över 10 000 polska judar.

Hitler fattade beslutet

Endast ett protokoll från mötet har bevarats, och det visar att nazisterna inledningsvis planerade att fördriva judarna till Östeuropa. Där skulle judarna utföra slavarbete, tills en total utrotning kunde genomföras.

En del historiker har hävdat att själva beslutet om judeutrotningen fattades i Wannsee. Av allt att döma fattades beslutet dock av Adolf Hitler hösten 1941, och folkmordet hade i praktiken redan inletts vid tidpunkten för konferensen.

Till exempel hade tyska dödspatruller – Einsatzgruppen – sedan en tid massakrerat östeuropeiska judar, och i utrotningslägret Chełmno började tyskarna döda judar sex veckor innan Wannseekonferensen hölls.