Imageselect

Hur många var med i Hitlerjugend?

Hitlerjugend gick från några tusen medlemmar under organisationens första år till över åtta miljoner medlemmar vid andra världskrigets början.

Hitlerjugend grundades 1926 som ungdomsavdelning i det tyska ­nazistpartiet, NSDAP, och bestod ­då av några tusen medlemmar.

Till en början var organisationen förbehållen pojkar och unga män, men i takt med Hitlers popularitet växte Hitlerjugend och gav med tiden tillträde även till flickor och unga kvinnor.

Antalet medlemmar exploderade när Hitler kom till makten

När nazistpartiet tog ­makten år 1933 blev Hitlerjugend den enda ­tillåtna ungdomsorganisationen i Tyskland.

Resultatet blev en explosiv ökning av medlemsantalet, som gick från omkring 100000 år 1932 till över två miljoner året därpå.

Senare ökade antalet medlemmar drastiskt, när medlemskap i Hitlerjugend år 1939 blev obligatoriskt för alla tyska 10–18-åringar.

Vid andra världs­krigets utbrott hade organisationen över åtta miljoner medlemmar.

Blind lojalitet mot regimen

I Hitlerjugend fostrades den tyska ­ungdomen i den nazistiska ideologin och den ariska rasläran.

Fysisk och militär träning var helt central för de ungas skolning, och pojkarna utsattes regelbundet för prov, då de skulle ge prov på sitt mod och sin foster­lands­kärlek.

Träningen kom till användning under andra världskriget, då pojkar så unga som tolv år deltog i de hårda striderna vid fronten.

Medlemsantalet exploderar från 1933, när nazistpartiet tar makten i Tyskland.